Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Plan pracy drużyny - przedłużony termin

01.102012Przedłużamy termin przekazania planów pracy do hufca do 15 października 2012 r.

Dziękuję wszystkim drużynowym, którzy przekazali plany pracy we wskazanym na naradzie drużynowych terminie do końca września.

Z obowiązku wywiązały się terminowo następujące drużyny:


- 3 BGZ
- 5 BDSh
- 15 BDH
- 19 BWDH
- 28 BDH
- 29 BDH
- 30 BGZ
- 33 BGZ
- 33 BDH
- 34 BGZ
- 40 BDSh
- 50 BDW
- 56 BDSh
- 69 BDH
- 75 BDH
- 93 BDH
- 118 BDW
- 140 BDH
- 140 BGZ
- 144 BDW
- 160 BDSh
- 174 BDH
- DH na próbie drużynowa: dh. Natalia Szczech
- BGZ na próbie drużynowa dh. Marta Mieczkowska
- BGZ na próbie przy 8 SDS drużynowa dh. Katarzyna Kostecka
- BGZ na próbie drużynowa dh. Paula Kalinowska
- DH na próbie druzynowa dh. Anna Teul
- BDH na próbie w Studziankach drużynowa dh. Natalia Szczech 

 

 

Komendantka Hufca ZHP Białystok
hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca