Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Składki członkowskie - Informacja

01.102012Przekazujemy informację o zestawieniu zaległych składek za rok 2012.Dziękujemy drużynowym, którzy wywiązali się z obowiązku i opłacili IV kwartał składek. Przypominamy także, że drużyny które mają w hufcy długi składkowe:
- nie mogą rozliczyć faktur z pieniędzy drużyny
- nie zostaną zatwierdzone im biwaki
- nie będzie możliwości wypożyczenia rzutnika, ekranu
- komendanci zimowych form wypoczynku nie zatwierdzą zimowisk i biwaków jeżeli drużyny nie opłacą składek
- drużynowi nie otrzymają potrzebnych pism z hufca 

wykaz zaległości składkowych za 2012 r. - aktualizacja 12 stycznia 2013 r.

 

komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca