Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Pamięć, hołd i służba

24.102012W dniu 29.10.2012 r.o godz. 13:00, na cmentarzu farnym w Białymstoku harcerze, harcerki, instruktorzy i seniorzy oddadzą hołd pamięci tym wszystkim, którzy odeszli na wieczną wartę.

Zbiórka przy kaplicy (główna brama wejściowa na cmentarzu). Następnie udamy się ze wspólnotą harcerską by odwiedzić groby naszych zasłużonych harcerzy i instruktorów, którzy tworzyli zręby harcerstwa na terenie naszej chorągwi. Zapalimy znicze pamięci, ustawimy warty harcerskie, odśpiewamy modlitwę harcerską, o każdym instruktorze i harcerzu opowiedziana będzie krótka gawęda i wspomnienia.
Posprzątamy groby naszych bliskich ze wspólnoty harcerskiej oraz innych zasłużonych białostoczan.

"Kiedy myślimy z wdzięcznością o zmarłych, dziękujemy Bogu, że przez tych, co odeszli, tyle nieraz otrzymaliśmy dobrego."

ks. Jan TwardowskiTo nasz harcerski hołd, nasza tradycja i służba. Zapraszamy.

hm. Andrzej Bajkowski
Komendant Chorągwi Białostockiej

hm. Agata Pietryszyk
Komendantka Hufca w Białymstoku

źródło:www.bialostocka.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca