Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Ewidencja ZHP

26.102012Zapraszamy drużynowych na dyżur dotyczący ewidencji 30.10.2012(wtorek) w godz.14:00-16:30
Do końca listopada należy uzupełnić braki w ewidencji drużyn. Jeżeli posiadacie hasło dodajcie członków drużyn do systemu.Prosimy także o informację na adres hufiec@bialystok.zhp.pl o informację odnośnie ewentualnych problemów z logowaniem.


Czuwaj!
hm.Marta Zapolska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca