Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Wspomnienie

01.112012Druh Zenon Borowski - białostoczanin, 13-letni mały harcerz, który w okresie hitlerowskiej okupacji ratował polskie książki, przeznaczone na niszczenie. Gdy je przenosił, został zatrzymany przez niemiecki patrol i zastrzelony. Zyskał zaszczytne miano "obrońcy polskiej książki",

pwd. Łukasz Czerniecki – instruktor Hufca ZHP Białystok, drużynowy 160 BDSh „Ruczaj”, instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, współpracownik Zespołu Kadry Kształcącej

hm. Stanisław Garstka - drużynowy 1 Drużyny w Supraślu

phm. Jarosław Drozdowski - instruktor harcerski, przyboczny 4 BDH,

hm. Jadwidze i hm. Janowi Jędrachowicze - współtwórcy powojennego harcerstwa na terenie białostocczyzny

 

phm. mgr inż. Stefan Krukowski - członek "Błękitnej Dziewiątki", dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, leśnik,

hm. Zygmunt Kędzia - przedwojenny Namiestnik Zuchowy,

hm. Janina Kaczyńska oddana harcerstwu i dzieciom przebywającym w szpitalu, nauczycielka,

hm Ryszard Kaczorowski - harcerz białostocki, Prezydent RP na uchodźstwie,

pwd. Łukasz Lewończuk – instruktor Hufca ZHP Białystok, członek 144 BDW

Druhna Justyna Moniuszko - białostocka harcerka, zginęła w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem, jako stewardessa,

hm. Stanisław Moniuszko - Komendant Białostockiej Chorągwi ZHP, harcmistrz, bohater Hufca ZHP Białystok

hm. Radzisław Omilian - nauczyciel, dyrektor SP w 22 w Białymstoku, zastępca Komendanta Białostockiej Chorągwi ZHP,

Druh Wacław Siedlecki - białostocki harcerz, zastrzelony we wrześniu 1939 r. przez niemieckich wartowników podczas gdy pomagał jeńcom - żołnierzom polskim,

Druh Wiktor Tofiło - białostoczanin, ściśle związany z harcerstwem przez rodzinną tradycję,

hm. Teresa Wołyniec - białostocka nauczycielka, instruktor harcerski, autor utworów poetyckich poświęconych harcerstwu,

hm. Ryszard Woroniecki - Komendant Hufca Białystok, drużynowy "Błękitnej Dziewiątki",

hm. Czesław Zieliński - harcerz łomżyński i biłostocki, żołnierz II Korpusu, nauczyciel, niezmiernie zaangażowany instruktor. 

 

oraz wielu innych harcerzy i instruktorów...

 

na podstawie www.bialostocka.zhp.pl

 

Komendantka Hufca ZHP Białystok

hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca