Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada

02.112012Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.00 Uroczystą Mszą Świętą w Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Następnie po Mszy Świętej przemaszerujemy pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie odczytany będzie Apel Pamięci i oddana przez kompanię wojskową salwa honorowa. Na zakończenie złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze pamięci tym wszystkim, którzy walczyli o odzyskanie Niepodległości przez Polskę. Na zakończenie uroczystości odbędzie się defilada poddziałów.

Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,

Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,

Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła

W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

(...)

 

"Ojczyzna" Maria Konopnicka

 

 

Zapraszamy wszystkie drużyny harcerskie oraz instruktorów do uczestnictwa w uroczystościach. Spotkanie harcerzy o godzinie 10:30 przy pomniku Józefa Piłsudskiego. 

Proszę drużynowych o zadbanie o regulaminowe umundurowanie.

 

na podstawie: www.bialostocka.zhp.pl

Komendantka Hufca ZHP Białystok

hm. Agata Pietryszyk

 

 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca