Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Ważne! Informacja dla drużynowych, u których podczas kontroli drużyn zostały stwierdzone braki.

10.112012KRH przypomina, że w dalszym ciągu część drużynowych pomimo kilku zorganizowanych dyżurów oraz udzielonej rozkazem kary upomnienia nie uzupełniła braków stwierdzonych podczas kontroli drużyn.

W tabeli przedstawiamy listę tych drużyn (na podstawie arkuszy kontroli):

LP.

Numer drużyny

Imię i nazwisko drużynowego

Data kontroli

Braki

1.

BGZ na próbie

Aleksandra Bokłaga

23.05.2012

-zgody rodziców na przynależność do ZHP
-uregulowanie składek członkowskich

2.

BGZ na próbie

Joanna Czaczkowska

21.02.2012

-książka pracy
-plan pracy
-rejestr członków
-zgody rodziców na przynależność do ZHP
-rozkazy drużynowego

3.

1 DH

pwd. Krzysztof Fidziukiewicz

23.04.2012

- kronika
-rejestr członków
-zeszyty zastępów z listą imienną opłacanych składek

4.

3 BDH

pwd. Monika Kubiak

07.12.2011

- uzupełnić ewidencję ZHP
- uzupełnić kronikę drużyny
-zeszyt rozkazów drużynowego
-uzupełnić plan pracy

5.

4 BDH

pwd. Jakub Wilczyński

26.04.2012

-kronika
-plakietka drużyny
-aktualizacja ewidencji ZHP
-uzupełnić książkę pracy
-plan pracy drużyny
-rejestr członków
-zgody rodziców na przynależność do ZHP
- lista obecności ze zbiórek
-wykaz imienny opłacanych składek
-teczka rozkazów komendanta hufca
-opłacić składki
-książka inwentarzowa

 6. 9 BDH Piotr Cichocki 29.05.2012 -książka pracy
-rejestr członków

7.

19 BWDH

Podczas kontroli:
Magdalena Kobryniec
Obecnie:
Kinga Laskowska

20.04.2012

-kronika drużyny
-poprawić plan pracy
-książka inwentarzowa

8.

34 BDH

pwd. Adam Wnorowski

30.03.2012

- kronika
-książka pracy
-zgody rodziców na przynależność do ZHP
-uaktualnić rejestr członków
-listy obecności ze zbiórek
-rozkazy drużynowego
-teczka rozkazów komendanta hufca
-książka inwentarzowa

9.

50 BDH

pwd. Marta Całpińska

23.04.2012

-karty członków drużyny
-zgody rodziców na przynależność do ZHP

10.

75 BDH

Karolina Gryko

21.03.2012

-książka pracy drużyny
-plan pracy drużyny
-zgody rodziców na przynależność do ZHP
-rozkazy drużynowego

11.

98 BDH

Podczas kontroli:
Kamila Pług
Obecnie:
pwd. Patrycja Kruszewska

21.02.2012

-rejestr członków drużyny
-zgody rodziców na przynależność do ZHP
-rozkazy drużynowego

12.

84 BDL

pwd. Piotr Fiedorczuk

23.04.2012

-karty członków
-rozkazy drużynowego
-książka inwentarzowa

13.

104 BDSh

Justyna Laskowska

20.04.2012

-zgody rodziców na przynależność do ZHP
-poprawić plan pracy

14.

BDW na próbie

Dominika Tyl

30.05.2012

-książka pracy drużyny
-teczka rozkazów komendanta hufca
- rozkazy drużynowego

15.

99 BDW

pwd. Magdalena Slupik

15.02.2012

-listy obecności
-zgody rodziców na przynależność do ZHP
- listy opłacanych składek
-rozkazy drużynowego
-teczka rozkazów komendanta hufca


W związku z czym informujemy, że dnia 26.11.2012 r. w godz. 17:15-18:15 w siedzibie hufca odbędzie się kolejny dyżur podczas którego będzie można uzupełnić braki.

Na dyżur obowiązkowo zgłosić się muszą wymienieni drużynowi! Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej!

Na dyżur zapraszamy również wszystkich drużynowych celem uzupełnienia braków, których kontrola odbyła się po 1.06.2012 r.

Dziękujemy również: pwd. Patrykowi Bogusz, pwd. Angelice Ostrowskiej, Grzegorzowi Komar za zgłoszenie się na ostatni dyżur i uzupełnienie braków wskazanych podczas kontroli.

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Białystok
kontakt z nami: kr@bialystok.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca