Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Ewidencja ZHP - Informacja

16.1120121. Jak zmienić hasło, które już wygasło?

 • wchodzisz na stronę e.zhp.pl
 • klikasz  napis ZMIANA HASŁA
 • wpisujesz po kolei w rubryczkach : swój pesel, stare hasło te którego ostatnio używałeś lub startowe ( to te, które ma „te dziwne znaczki i cyferki” ), dwa razy nowe hasło i klikasz ZMIEŃ HASŁO
 • jeżeli zmiana hasła przebiegnie pomyślnie możesz się zalogować

2.  Jak dodać nowego członka drużyny do Ewidencji?

 • wchodzimy w  zakładki DRUŻYNA, SPRAWY CZŁONKOWSKIE, EDYCJA DANYCH CZŁONKÓW, klikamy na swoją drużynę, aby pojawiła nam się lista osób,
 • kiedy lista się pojawi nad nazwiskami osób będzie widoczny w rogu kolorowy znaczek, należy w niego kliknąć i można rozpocząć wpisywanie danych

3. Jak zmienić status osoby (usunąć) jeżeli już nie ma jej w drużynie?

 • wchodzimy w zakładki DRUŻYNA, SPRAWY CZŁONKOWSKIE, ZMIANY STATUSU CZŁONKÓW, wyszukujemy członka drużyny, po wyszukaniu klikamy w zakładkę ODSZEDŁ Z ZHP
 • uzupełniamy tabelkę, która pojawi się poniżej i klikamy zapisz ( ikonka dyskietki)

 

4. Jak zmienić przydział służbowy harcerza ( czyli przenieść go z drużyny do drużyny)?

 • drużynowy, który chce przenieść swojego harcerza do innej jednostki musi zamknąć mu przydział służbowy w swojej drużynie  ( klikamy zakładki DRUŻYNA, SPRAWY CZŁONKOWSKIE, EDYCJA DANYCH CZŁONKÓW)
 • wybieramy członka drużyny z listy, klikamy w kolorowy znaczek nad danymi osoby, który wyświetli nam informacje szczegółowe
 • wybieramy zakładkę PRZYDZIAŁ SŁUŻBOWY, edytujemy dane i zamykamy przydział służbowy wpisując datę zwolnienia, rozkaz i informację kto ten rozkaz wydał, zapisujemy dane
 • drużynowy, który chce przydzielić harcerza z innej jednostki do swojej musi go odszukać
  (wcześniej druh lub druhna musi mieć zamknięty przydział służbowy przez poprzedniego drużynowego), wchodzimy w zakładki DRUŻYNA, SPRAWY CZŁONKOWSKIE, LISTA TRANSFEROWA
 • wyszukujemy druha lub druhnę i przyjmujemy ją do naszej jednostki

P.S. Jeżeli nie udaje się powyższy sposób to w liście transferowej należy znaleźć druha lub druhne, którego się poszukuje i przyjąć go do swojej jednostki.

P.S. Prosimy upominać się na adres hufiec@bialystok.zhp.pl o hasła do ewidencji, jeżeli któryś druzynowy jeszcze go nie ma. Do końca listopada należy uzupełnić wszelkie braki w jednostkach. Prosimy drużynowych o poważne podejście do tematu.

Czuwaj!
hm.Marta Zapolska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca