Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Jubileusz 10-lecia 7 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych

13.012013W sobotnie przedpołudnie 11 stycznia br. harcerze szczepu, zaproszeni goście oraz rodzice (w sumie ok. 170 osób) wzięło udział w uroczystości z okazji 10-lecia powstania 7 SzDHiZ.

Czas świętowania wypełniony był życzeniami, prezentacją drużyn szczepu, poczęstunkiem a także podziękowaniami dla sojuszników.

Życzymy by HARCERSTWO dla wszystkich członków szczepu było pasją, radością
czerpaną z przeżywania, z bycia razem.

Czuwajcie i bądźcie dumni z faktu współtworzenia 10-letniej historii Waszego Szczepu!

 

Komendantka Hufca ZHP Białystok

hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca