Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Karty członkowskie ZHP

15.012013Druhno/Druhu

Główna Kwatera wprowadziła obowiązek zatwierdzania kart ewidencyjnych do produkcji przez każdego szefa jednostki. W związku z tym został stworzony mechanizm, który ma na celu obsługę tego procesu. Moduł ten dostępny jest dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia dla danej jednostki.
W module obsługi kart ewidencyjnych członków Twojej jednostki
(menu: JEDNOSTKA->Sprawy członkowskie->Lista kart do produkcji)
znajduje się lista kart ewidencyjnych dla harcerzy przyjętych do ZHP. Przy każdej karcie znajduje się data jej wygenerowania.

Uwaga!!!
Koszt produkcji kart (na liście są tylko karty wygenerowane do 31.12.2012) jest ponoszony przez Główną Kwaterę ZHP, o ile karty zostaną zatwierdzone w okresie od 14 stycznia 2013 do 31 stycznia 2013. Prosimy zatem o zatwierdzenie listy kart w wymienionych ramach czasowych, ponieważ w przeciwnej sytuacji kosztami ich produkcji zostaną obciążone drużyny.

 

żródło:e.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca