Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

100 lat! - nasze harcerskie święto

19.012013 

Wraz z nowym rokiem rozpoczynamy realizację programu na 100-lecie harcerstwa na białostocczyźnie HARCERSKI BIAŁYSTOK. To święto wszystkich białostockich harcerzy, czas gdy z radością i dumą powinniśmy promować wartość harcerstwa. Zapraszam wszystkie zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów do aktywnego włączania się w hufcową propozycję programową. Niechaj naszym wspólnym celem stanie się zarażanie pasją i dzielenie się tym, co mamy najpiękniejsze - tradycją.

 

Harcerski Białystok - propozycja programowa

Karta zgłoszenia

Komendantka Hufca ZHP Białystok

hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca