Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zapraszamy po PIT-y

23.012013 

Zapraszamy do biura hufca po odbiór PIT-ów. Należy to uczynić osobiście, gdyż odbiór należy potwierdzić podpisem.

Komenda hufca

 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca