Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Wpłaty do kasy hufca

05.022013Komenda Hufca ZHP informuje, że do kasy hufca przyjmowane będą tylko wpłaty za składki i na cele statutowe. Wpłaty na biwaki nalezy dokonywać bezpośrednio na konto hufca. Drużynowy zbiera wpłaty od uczestników i przelewa całą kwote na nasze konto. Listę wpłat przynosi do hufca. Więcej informacji w zakładce ORGANIZACJA BIWAKÓW.

Czuwaj!
Komenda Hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca