Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Spotkanie Namiestnictwa Harcerskiego

19.022013Metoda na rodziców - podczas tego spotkania ujawnimy sekret na to, jak rozpocząć współpracę z rodzicami, a także  jak zachęcić ich do brania udziału w inicjatywach przez nas organizowanych.  Porozmawiamy też o tym jak podtrzymywać dobre relacje z rodzicami.  Marcowe spotkanie Namiestnictwa Harcerskiego odbędzie się 25.03.2013r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w schronie 29 BDH (ul. Piłsudskiego 30, środkowa klatka, dzwonić domofonem).   Czuwaj! Rada Namiestnictwa Harcerskiego

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca