Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Dyżur Ewidencja ZHP

26.022013Zapraszam drużynowych, którzy mają problemy z poruszaniem się w ewidencji (brak hasła, problem z dodawaniem członków itp.) na dyżur, który odbędzie się 5 marca w godz.16:30-18:00 w biurze hufca ul.Liniarskiego 1a.

Czuwaj!
hm.Marta Zapolska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca