Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zjazd sprawozdawczy i zbiórka wyborcza hufca

11.062013W sobotnie popołudnie ponad 50 delegatów zgromadziło się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego celem wyboru 3 delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP oraz dyskusji i zagłosowania nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium komendantowi i komendzie hufca.

Obrady trwały 5,5 godziny, ich efektem było przegłosowanie 4 wniosków, udzielenie absolutorium przez zjazd wszystkim członkom komendy oraz wybór trzech delegatów na XVIII Zjazd ZHP:

- hm. Mariusza Brzozowskiego - z-cy komendanta hufca ds. organizacyjnych

- hm. Sylwi Lenkiewicz - członkini komendy hufca, komendantki 7 SzDHiZ "Aurelius", szegowej Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej

- phm. Krzysztofa Wiśniocha - z-cy przewodniczącej komisji rewizyjnej, przewodniczącego 2 KI

 

Komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca