Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Składki - II kwartał dobiega końca

13.062013Pozostało już tylko kilka dni na uregulowanie należności z tytułu podstawowej składki członkowskiej za II kwartał.

Składka  kwartalna wynosi 12 zł od osoby i należy ją opłacać do odpowiednich jednostek zgpdnie z podstawowym przydziałem służbowym, w  następujących terminach:

- do drużyny - do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału

- do hufców - do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału

- do chorągwi - do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału

- do Głównej Kwatery ZHP - do końca kwartału.

 

Informujemy, iż członkostwo w ZHP pociąga za sobą obowiązek terminowego opłacania składek, apelujemy więc do drużynowych o dokonanie do 20 czerwca wpłat za II kwartał, zaś do instruktorów oraz drużynowych o wpłatę składki bezpośrednio do biura hufca, bądź na konto.

składki II kwartał 2013 - aktualizacja 10.07.2013

Komendantka hufca

hm. Agata Pietryszyk

 

Skarbnik hufca

hm. Tomasz Borkowski

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca