Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Harcerskie wakacje

29.062013Ogółem hufiec oraz środowiska hufca organizują 19 form wypoczynku: 3 kolonie zuchowe, 1 biwak, 2 kursy i 13 obozów stacjonarnych

Wraz z początkiem pierwszego wakacyjnego tygodnia rozpoczynają się obozy w :

- Woszczelach

- Dwerniku

- Borkach 

Wszystkim wypoczywajacym życzymy przede wszystkim wiele wrażeń, zaś kadrze spokojnego i bezpieczego realizowania swych zsdań.

Przypominamy, że w trakcie Harcerskiej Akcji Letniej funkcjonuje numer pod który można do hufca zgłaszać sytuacje nagłe: 798591076.

Komendantka Hufca ZHP Białystok

hm Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca