Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Wakacje ze skautami belgijskimi

01.082013W dniach 9-14 lipca w Uniwersytecie Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach obok Białowieży gościli skauci z Belgii-Pionniers de Nail Saint Vincent. Podczas tego pobytu zgodnie ze swoim zwyczajem nieśli pomoc społeczności lokalnej i zajęli się ogrodem przy „Teatrze w Stodole”.  Przez ten czas towarzyszyły im, na prośbę pani Danuty Kuroń gospodyni -Uniwersytetu:

- dh. Joanna Falkowska - drużynowa 173 BGZ "Nibylandia"
- dh. Paulina Kiluk - drużynowa 137 BDH "Fiat"
- dh. Karolina Mogielnicka - 137 BDH "Fiat"
 Dzięki gościnności Pani Danusi harcerki i skauci  szansę  poznać  nawzajem  swoje zwyczaje oraz różnice między skautingiem w Polsce i Belgii, które choć nieraz zaskoczyły, na pewno nie przeszkodziły w zawarciu nowych znajomości i przyjaźni.

 

Drużynowa 173 BGZ "Nibylandia"
dh. Joanna Falkowska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca