Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Informacja KSI

21.082013W związku z bardzo dużą ilością chętnych KSI zdecydowała o zwiększeniu częstotliwości posiedzeń. Prosimy sprawdzić nowe terminy posiedzeń.

KSI Hufca ZHP Białystok

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca