Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Wrzesień 1939 r.

26.082013Zapraszamy drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i instruktorów do wspólnego uczczenia pamięci obrońców Białegostoku września 1939 r., podczas 74. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.


Zapraszamy 1 września, na godz. 12.00 pod Pomnik Obrońców Miasta na Wysokim Stoczku by wspólnie, w zadumie, przeżyć 74. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz Obrony Białegostoku w "Kampanii Wrześniowej 1939 r. 
Odśpeiwamy Hymn Państwowy, odmówimy modlitwę, złożymy salwę honorową oraz kwiaty.

O godzinie 13.00 udamy się na Mszę Świętą w intencji obrońców Miasta we wrześniu 1939 r. i wszystkich poległych w II Wojnie Światowej, do Kościoła p. w. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Ks. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego.

Po mszy na wszystkich przybyłych: kombatantów, harcerzy oraz gości czeka poczęstunek polowy.

Przypominamy, iż w dniu 1 września umundurowani harcerze zwolnieni są z opłaty za przejazdy komunikacją miejską.

Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Andrzej Bajkowski

Komendantka Hufca ZHP w Białymstoku
hm. Agata Pietryszyk


żróło: www.bialostocka.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca