Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Harcerski Jarmark na 100lecie

28.082013Druhny i druhowie!!!

Przypominamy o konkursie na najlepsze stoisko podczas jarmarku na naszym zlocie!

Najważniejszym i najbardziej punktowanym elementem stoiska będzie forma aktywna, w którą macie zaangażować harcerzy, ale przede wszystkim osoby z zewnątrz uczestniczące w jarmarku. Bohater drużyny, a także forma statyczna ma być tłem dla aktywności którą wymyślicie. Formą aktywną może być np. mini teleturniej, zajęcia sportowe ( skakanie przez skakankę, granie w klasy), zajęcia artystyczne (nauka piosenki, wyklejanie, malowanie, rzeźbienie), wszystko to, w co będziecie mogli zaangażować uczestników jarmarku.

Powodzenia w przygotowaniach 

Sztab Zlotu "Po 100-kroć harcerstwo"

PS. Sztab zlotu NIE ZAPEWNIA STOLIKÓW na jarmark. Drużyny powinny same się w nie zaopatrzyć, bądź tak zaplanować stoisko, by nie były one potrzebne.

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca