Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs na najlepszy program

29.082013Zespół Programowy Hufca ZHP Białystok ogłasza konkurs na:
- najlepiej napisany program pod względem poprawności
- najlepiej napisany program pod względem pomysłowości na formy działania

Wszystkie plany pracy złożone w komendzie hufca do 30.09.2013r. automatycznie biorą udział w powyższych konkursach.

Szczegółowe informacje w regulaminach poniżej.

Czuwaj!
phm. Marta Wyszkowska

poprawność

pomyslowość

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca