Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kapituła Stopni Wędrowniczych

06.032014Zapraszamy na spotkanie Kapituły Stopni Wędrowniczych 17 marca o 17:00 w biurze hufca. Zgłoszenia chętnych osób na e-mail kapituły: hkw.bstok@gmail.com 

Zakładka kapituły

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca