Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Wyprawa Monte Cassino - szczegóły rekrutacji

07.032014 

W związku z 70. rocznicą bitwy pod Monte Cassino organizowany jest udział reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego w dniach 13 – 21.05.2014 r.

 Hufiec ZHP Białystok otrzymał: 20 miejsc, podajemy poniżej szczegóły dotyczące rekrutacji:

Zgłoszenia:

należy wysłać na adres hufiec@bialystok.zhp.pl do dnia 17 marca:

- instruktorzy - przesłanie karty uczestnika 

- harcerze starsi, wędrownicy – przesłanie zbiorczo kart uczestników przez drużynowego- plik powinien zostać podpisany imieniem i nazwiskiem oraz drużyną np. anna_kowalska_10BDH 

osoby pełnoletnie również uzupełniają kartę

Lista uczestników wraz z listą rezerwową zostanie ogłoszona 18 marca.

Koordynatorem wyjazdu reprezentacji hufca jest phm. Magdalena Duszyńska

Profil uczestnika reprezentacji ZHP

• członek ZHP w wieku 12-25 lat (starsi – jako opiekunowie zastępów i pozostali instruktorzy)

• umundurowanie zgodne z wytycznymi komunikatu organizacyjnego (zostanie podany w terminie późniejszym)

• chęć poznania historii i tradycji bohaterów spod Monte Cassino 

• opłacone przez drużynę składki członkowskie, w przypadku instruktorów opłacone składki członkowskie

• w przypadku instruktorów – zaliczona służba instruktorska

• posiadanie dowodu osobistego lub paszportu (dowód osobisty wydawany jest również osobom niepełnoletnim przez właściwy urząd gminy)

• posiadanie w najpóźniej w momencie wyjazdu – karty członkowskiej ZHP, osoby, których nie ma w Ewidencji ZHP należy najpóźniej do 12 marca wpisać z jednoczesnym zatwierdzeniem karty do druku

• posiadanie niezbędnego ekwipunku: karimata i śpiwór

• pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego - drużynowego

• wpłata składki zadaniowej w wysokości 300 zł

• środki własne na program turystyczny w wysokości 26 €

 

hm. Agata Pietryszyk

Komendantka Hufca ZHP Białystok

 

karta uczestnika 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca