Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Uwaga! Najnowszy komunikat dotyczący Wyprawy Monte Cassino 2014!

02.042014 

Informujemy uczestników Wyprawy Monte Cassino 2014 stanowiących delegację ZHP Chorągwi Białostockiej, iż w dniu 4 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne w Komendzie Chorągwi.

Planowany czas zbiórki to 1 h a obecność na nim jest obowiązkowa.

Przekazane zostaną zagadnienia ustalone na naradzie w Głównej Kwaterze (między innymi: program, przejazdy, wyżywienie, umundurowanie, wyprawka).

Na spotkanie każdy uczestnik, zastępowy oraz członek reprezentacji chorągwi musi przynieść:

- Jeszcze raz uzupełnioną kartę uczestnika. Karta powinna być wydrukowana w sposób dwustronny (tak aby karta zajmowała tylko JEDNĄ kartkę). Wypełniając ją zwróćcie uwagę, aby w podawanych przez Was adresach znalazło się miasto i kod pocztowy. Karta może być wypełniona ręcznie lub komputerowo. Przypominamy, iż karty należy PODPISAĆ OSOBIŚCIE lub w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny, rodzic. 

- Kartę członkowską ZHP

Zgodnie z zaleceniami Głównej Kwatery ZHP dotyczącymi bezpieczeństwa wyjazdu dobrą praktyką jest wyrobienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego). Wyrobienie tej karty jest bezpłatne. Można ją wyrobić osobiście lub grupowo. W związku z tym osoby, które są zainteresowane wyrobieniem grupowym proszę o przyniesienie na spotkanie uzupełnionego wniosku i upoważnienia (oba w załącznikach do pobrania). W przypadku studentów lub osób powyżej 18 lat uczących się w szkołach, wymagane dodatkowo jest ksero legitymacji (przypominam o przedłużeniu ważności legitymacji na kolejny semestr). Posiadanie karty będzie sprawdzane na kolejnym spotkaniu, dlatego zachęcamy do wyrobienia grupowego. 

Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej

hm. Andrzej Bajkowski

Koordynator autokaru Wyprawy 

phm. Maciej Szczęsny

 

 

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie karty EKUZ

2. Upoważnienie

źródło: www.bialostock.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca