Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kurs Drużynowych Harcerskich

08.042014  • termin: 25-27.04, 10-11.05
  • kurs odbędzie się w formie warsztatów (dwa weekendy, bez noclegów)
  • aby kurs mógł się odbyć musi zgłosić się min 10 osób, max 20
  • uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej stopień przewodnika lub osoby z ukończonym kursem przewodnikowskim. Minimalny wiek uczestnika - najmniej 16 lat 
  • jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 20 w kursie będą mogły uczestniczyć osoby chętne, które chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy w drużynie harcerskiej - Ci uzyskają jedynie dyplom uczestnictwa
  • wpisowe 7zł (wpłaty w hufcu do 15.04.2014)
  • Zgloszenia do 15.04.2014 na adres: patrycja.kruszewska@o2.pl
  • W tytule zgłoszenia: Kurs Drużynowych imię i nazwisko
  • W treści zgłoszenia: imię i nazwisko, drużynę, telefon kontaktowy, posiadany stopień i informację o tym czy został ukończony kurs przewodnikowski.

Czuwaj!
Namiestnictwo Harcerskie "Przystań"

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca