Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Białostocka Letnia Akcja Szkolenia Kadry - zgłoszenia do 5 czerwca

22.042014Zapraszamy na kolejny BLASK, w tym roku odbędzie się ona na bazie Hufca Białystok w Borkach. Odbędą się następujące formy:

- kurs przewodnikowski 30 czerwca - 7 lipca

- kurs przewodnikowski dla dorosłych 30 czerwca - 7 lipca

- kurs drużynowych: zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych 7 - 11 lipca

 

Składka zadaniowa do 31 maja (Konto Hufca Białystok 43 1500 1344 1213 4000 7527 0000) :

- kursy przewodnikowskie 280 zł

- kursy drużynowych 170 zł

 

Warunki uczestnictwa:

- kurs przewodnikowski - rocznikowo 16 lat, złożone przyrzeczenie harcerskie

- kurs przewodnikowski dla dorosłych - dorośli pragnący podjąć pracę na rzecz ZHP

- kursy druzynowych - stopień przewodnika lub ukończony kurs przewodnikowski

 

Jeśli będą wolne miejsca na kurs mogą zostać przyjęte osoby, które nie spełniają warunków - ale jedynie jako wolni słuchacze (dyplom uczestnictwa)

 

Zgłoszenia 31 maja 2014 r. :

- ankieta uczestnika - elektronicznie na adres blask2006@o2.pl oraz oryginał do Komendy Chorągwi Białostockiej (Białystok 15-042, ul. Pałacowa 3/1)

- karta uczestnika na adres chorągwi

 

Biezące informacje będą pojawiały się na fanpag`u naszego Zespołu

 

Z góry dziękujemy

 

źródło: Zespół Kadry Kształcącej
ZHP Chorągwi Białostockiej

 

Karta kwalifikacyjna

ankieta uczestnika

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca