Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

List Przewodniczącego ZHP sprawie wyborów

14.052014Druhny i Druhowie!

W roku 2014 odbędą się dwa ważne wydarzenia będące atrybutem demokratycznego państwa i demokratycznej Europy – wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory do samorządów.

Każde wybory to święto demokracji i kolejna szansa na wzięcie części odpowiedzialności za przyszłość swojego kraju, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego decydujemy nie tylko o przyszłości Polski, ale także mamy szansę wpływać na kształt całej Unii Europejskiej.

 Udział instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w samorządach jest logicznym dopełnieniem harcerskiego wychowania aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli, przywiązanych do wartości: wolności, prawdy, prawości, demokracji i samorządności. Współudział w kształtowaniu swoich „małych ojczyzn” jest wspaniałą perspektywą obywatelską i powinnością, od której nie powinniśmy się uchylać. Dzięki samorządności obywatele zyskują wymierny udział

w kształtowaniu rzeczywistości swojej lokalnej wspólnoty – gminy, miasta, powiatu czy województwa. Nie można oczekiwać od innych aktywności, gdy samemu pozostaje się biernym.

 Te dwie kampanie społeczne to szansa na rozmowę o najważniejszych problemach, jakie dotykają młodych ludzi, w tym dotyczących wyrównania szans startu w dorosłe życie, zmniejszania dysproporcji pomiędzy rozwojem gospodarczym Polski a innych bogatych krajów Unii Europejskiej. To również dobra okazja do rozmowy o kształtowaniu przyszłych pokoleń Polaków – w tym o lepszej jakości edukacji, nastawionej na podejmowanie wyzwań i praktyczne umiejętności, przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności jako niezwykle ważnych elementach wychowania, wpływających na przyszły poziom życia naszego społeczeństwa, to rozmowa o wychowaniu i kształtowaniu warunków do życia młodych ludzi zarówno w długiej, jak i w krótkiej perspektywie.

 Druhny i Druhowie!

Związek Harcerstwa Polskiego jako największa organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież w Polsce ma moralny obowiązek poprzez swoich członków i zaangażowanych instruktorów do aktywnego włączania się w tę dyskusję, do inicjowania jej, do zadawania pytań i oczekiwania odpowiedzi, które pozwolą na świadomy wybór takich reprezentantów, którzy dają szanse na poprawę sytuacji młodych ludzi w kraju i Europie.

 Zachęcam wszystkich dorosłych członków Związku Harcerstwa Polskiego – wędrowników i instruktorów, ale też naszych przyjaciół i sympatyków do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także do aktywnego włączenia się w wybory samorządowe. Niech nie zabraknie członków naszego stowarzyszenia oraz osób aktywnie budujących przyszłość młodych ludzi w Polsce w radach gmin, miast, powiatów czy sejmikach województw.

 Czuwaj!

 hm. Dariusz Supeł

Przewodniczący ZHP

 

źródło: www.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca