Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Warsztaty antydyskryminacyjne

21.052014Opera i Filharmonia Podlaska zaprosiła harcerzy starszych i wędrowników (12 osób) na BEZPŁATNE Warsztaty antydyskryminacyjne.

Odbędą się one w dniu 24 maja (najbliższa sobota, jest to niestety termin zbiórki polowej, więc propozycja nie jest kierowana do jej uczestników), w godz. 11:00-12:30 w siedzibie OiFP.

Chętne osoby (w wieku starszoharcerskim i wędrowniczym) prosimy o zgłaszanie się do jutra -środa 22 maja, do godz. 15:30

WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE dotyczą zagadnień związanych ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją ze względu na różne przyczyny, jak i sposobów jej zwalczania. Podnoszą świadomość ludzkiej różnorodności i zachęcają do samorozwoju.

Komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca