Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Program hufca na 2014/2015 rok - zgłaszanie inicjatyw

21.052014 

Proszę o zgłaszanie organizowanych inicjatyw, imprez, przedsięwzięć,  które powinny znaleźć się w kalendarzu programowym Hufca ZHP Białystok w roku 2014/2015

- prowadzonych przez środowiska w następnym roku harcerskim

- zadań  prób instruktorskich związanych z programem w roku harcerskim 2014/2015

Proszę o podanie nazwy imprezy/przedsięwzięcia/działania, dokładnego terminu, miejsca realizacji oraz osoby odpowiedzialnej/zespołu/środowiska.

Zgłoszenie można przesyłać na maila: karolina.sarosiek@wp.pl do dnia 15 czerwca 2014 r.

Z góry dziękuję  za zaangażowanie i wcześniejsze zgłoszenie inicjatyw.

 

 

hm. Karolina Sarosiek
z-ca komendanta hufca ds. programowych 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca