Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Spotkanie podsumowujące dla wolontariuszy II Białostockiego Półmaratonu

21.052014Fundacja "Białystok biega" zaprasza wszystkich wolontariuszy II Białostockiego Półmaratonu na podsumowanie w dniu 26 maja (poniedziałek) o godzinie 18:15 w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej.

W trakcie spotkania zostaną również przekazane zaświadczenia o odbytej pracy wolontariackiej.

 

hm. Mariusz Brzozowski
z-ca komendanta hufca
Koordynator wolontariuszy II Połmaratonu Białostockiego 

 

 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca