Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Święcenia Kapłańskie

31.052014Podczas dzisiejszej uroczystości aż troje instruktorów przyjęło święcenia prezbiteriatu. 

phm. Tomasz Kozłowski - członek Zespołu Wychowania Duchowego

pwd. Michał Urban - członek KIH przy AWSD

pwd. Kamil Snarski - członek KIH przy AWSD

Życzymy szczęścia i wytrwałości w nieustającej służbie Bogu.

 

hm. Agata Pietryszyk
Komendantka Hufca ZHP Białystok 

 

fotografia źródło : http://www.archibial.pl/news.php?id=1075

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca