Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Ubezpieczenie OC na obozy - przedłużony termin do poniedziałku 23 czerwca

04.062014Proponujemy wspólne ubezpieczenie OC dla kadry obozów. Stawka wynosi 20zł za obóz (turnus) za osobę - środki będą potrącane przy wypłacie zaliczki z hufca. Potrzebne dane do ubezpieczenia:

  • termin i miejsce obozu
  • imię i nazwisko, pesel, adres zameldowania każdej osoby do ubezpieczenia

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 czerwca włącznie na e-mail hufiec@bialystok.zhp.pl

Komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca