Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Karty członkowskie

04.062014Zapraszamy drużynowych po odbiór kart członkowskich. Poniżej lista kart drużyn, które są w hufcu:

 • 3 BGZ
 • 8 BGZ
 • 30 BGZ
 • 40 BGZ
 • 89 BGZ
 • 93 BGZ
 • 101 GZ
 • 173 BGZ
 • 2 DH
 • 6 BDH
 • 18 DH
 • 29 BDH
 • 33 BDH
 • 45 BDH
 • 50 BDH
 • 66 BDŻ
 • 69 BDH
 • 79 BDH
 • 102 BDH
 • 174 BDH
 • 125 BDH
 • 5 BDSh
 • 104 BDSh
 • 160 BDSh
 • 59 BWDW
 • BDW J. Buczek
 • 7 SzDHiZ

phm. Magdalena Kropiwnicka
Szef biura hufca 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca