Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Informacja

06.082014W dniach 07-19 sierpnia br. komendantka hufca hm. Agata Pietryszyk będzie przebywała na urlopie.

Zastępstwo pełnić będzie w tym okresie hm. Mariusz Brzozowski z-ca komendanta hufca.

Biuro hufca czynne jest w dotychczasowych godzinach.

Komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca