Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Ankieta Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

26.082014Zespół ds. Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego powołany przez Przewodniczącego ZHP przygotował ankietę dotyczącą Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

Ankieta ma na celu umożliwić analizę zrozumienia obowiązującego Prawa Harcerskiego.

Zachecamy wszystkich do uzupełnienia aniety

https://docs.google.com/forms/d/1GkfphQyCZHQDkM5UrvwrMbsRn-cy6pgeUKqqHUnBjvg/viewform?c=0&w=1

 

Komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca