Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Przygotowujesz już plan pracy swojej jednostki?

27.082014Przygotowujesz już plan pracy swojej gromady/drużyny/szczepu/kręgu?

Główna Kwatera ma dla Ciebie 3 propozycje, które realizować możesz przez cały rok harcerski 2014/2015:

- Teraz Afryka

- W zdrowym ciele zdrowy druh

- BUM - materiał dotyczący tematyki bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Zespół Programowy zobowiązuje się do umieszczania informacji o każdej z tych propozycji jednak praca zespołu oparta będzie przede wszystkim o propozycję "Teraz Afryka" i to właśnie do niej organizować będziemy dodatkowe przedsięwzięcia.

Dostępna będzie również kilkuletnia propozycja "Turniej zastępów".

UWAGA! Przy ocenia planów pracy w kategorii pomysłowości na formy działania użycie każdej z powyższych propozycji będzie punktowane (nie tylko Teraz Afryka). 

Dodatkowo zaplanujcie zbiórki dotyczące:

- 100. rocznicy powstania Legionów, których działania doprowadziły do odzyskania Niepodległości w listopadzie 1918 r.

- Betlejemskiego Światła Pokoju. 

Do tych dwóch inicjatyw również wydane zostaną propozycje programowe.Gdy tylko któraś z propozycji zostanie wydana wiadomość o tym pojawi się na fanpage zespołu na facebooku.

Zapraszamy do polubienia :) 

Zespół Programowy

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca