Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Na wieczną wartę...

08.092014W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych w wieku 80 lat zmarł druh hm. Czesław Szyszko - instruktor harcerski, społecznik, patriota od najmłodszych lat związany z ZHP Chorągwią Białostocką, Hufcem ZHP w Białymstoku i Hufcem ZHP w Sokółce. 

Druh Czesław pełnił wiele funkcji harcerskich, był przybocznym i drużynowym, członkiem Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, udzielał się w Instruktorskim Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów przy Chorągwi Białostockiej, współorganizował szereg wystaw historycznych, brał czynny udział w zlotach, złazach, inicjatywach patriotycznych. 

 

Wydawał biuletyny o historii harcerstwa i kolejnictwie polskim. Służył pomocą starszym, seniorom - instruktorom, odwiedzał i interesował się ich zdrowiem, nigdy nie odmówił im pomocy.

 

Druhu Czesławie!

Wielki żal i smutek wypełnia nasze serca, że musimy się rozstać!

Niech dobry Bóg przyjmie Ciebie do swoich niebios!

 

O Panie Boże, Ojcze Nasz,

w opiece swej nas Miej

Wystawienie ciała we wtorek, o 17:00 w kaplicy przy Kościele Św. Rocha. Msza żałobna odbędzie się w środę, 10 września o godzinie 12:30 w Kościele Św. Rocha. Po mszy żałobnej Druh Czesław spocznie na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.


Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Andrzej Bajkowski

Przewodniczący Rady Chorągwi
hm. Lech Magrel

Komendantka Hufca ZHP Białystok
hm. Agata Pietryszyk

Komendant Hufca ZHP Sokółka
hm. Wojciech Pietraszewski

wraz z instruktorami i wspólnotą harcerską

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca