Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Hasła do Ewidencji ZHP

10.092014Zapraszam niżej wymienione osoby do hufca po odbiór haseł do Ewidencji ZHP i podpisanie deklaracji odbioru uprawnień:

1. Siemionko Maciej
2 Lewandowski Romuald
3. Czołomiej Mateusz
4. Kalinowska Paula

 

phm. Maciej Szczęsny
Hufcowy Administrator Ewidencji ZHP

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca