Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Teka Programowa

10.092014Zgodnie z obietnicą złożoną na Naradzie Druzynowych umieszczamy TEKĘ PROGRAMOWĄ w wersji elektornicznej.

Znaleźć w niej możecie:

- Info odnośnie konkursu na najlepszy plan pracy (+regulaminy)

- Wytyczne do tworzenia planów pracy drużyn

- Kierunki programowe zhp

- Info o tegorocznych propozycjach programowych

- Wrześniowe poruszenie – nabór w roli głównej

 

UWAGA!

W biurze hufca dostępna jest również Teka Programowa w wersji papierowej.

Zespół Programowy

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca