Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Komunikat dla drużyn specjalnościowych

15.092014



Namiestnictwo specjalnościowe zwraca się z prośbą przekazanie do 20 września raportu z realizacji programu specjalnościowego za rok harcerski 2013/2014.

Raport prosimy przekazać na adres: specjalnosci@bialystok.zhp.pl

 

pwd. Tomasz Nowik
Namiestnik specjalnościowy 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca