Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Książka za książkę

09.102014Regulamin akcji „Książka za książkę”

1. Organizatorem akcji jest Namiestnictwo Zuchowe „CZUJesz to?”.

2. Drużynowi gromad zuchowych powinni dostarczyć książki pracy swoich gromad do wglądu rady namiestnictwa do końca listopada 2014r.

3. Rada namiestnictwa zobowiązuje się do przekazania drużynowym informacji zwrotnej i książek-nagród do końca grudnia 2014r.

4. Nagrodą za książkę pracy jest książka (metodyczna, przydatna w pracy z gromadą), adekwatna do przydatności i włożonej pracy w książkę gromady.

5. Książki pracy zostaną pokazane na stronie http://zuchy.bialystok.zhp.pl i funpage’u namiestnictwa https://www.facebook.com/nzczujeszto.

6. Podstawowe elementy książki pracy:

  • rejestr członków
  • pisemne zgody rodziców na przynależność do gromady
  • plan pracy przekazany do hufca
  • korespondencja gromady
  • dokumentacja finansowo-gospodarczą z rejestrem składek członkowskich
  • rejestry: sprawności zespołowych, sprawności indywidualnych, gwiazdek zuchowych, obietnic
  • lista obecności
  • rozkazy
  • konspekty

7. Przykładowe książki pracy gromad w wersji elektronicznej znajdują się w Worku Tworzywa na stronie http://zuchy.bialystok.zhp.pl

8. Wszelkie inne informacje rada namiestnictwa udziela przez e-mail zuchybialystokzhp@gmail.com lub osobiście.

9. Rada namiestnictwa zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca