Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Święto nauczycieli, wychowawców

14.102014Dzień Edukacji Narodowej to czas przyjaznych myśli kierowanych do tych,
którzy z pasją przekazują część siebie swym podopiecznym.
To dzień, gdy szczególnie doceniamy wartość edukacji i wychowania. 

Instruktor harcerski, to wychowawca, który z harcerską pasją
realizuje idee naszej metody wychowawczej,
inspiruje i stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju. 

W dniu Waszego święta, życzę  byście nigdy nie wątpili
we właściwy kierunek instruktorskiej służby,
byście jak najczęściej dostrzegali jej efekty.

Życzę skutecznej nauki płynącej z Was, a także tej
czerpanej przez Was od wychowanków
oraz radości z osiąganych, nawet tych najdrobniejszych sukcesów.
Niech motywują, by iść dalej, poznawać więcej, służyć intensywniej.

 

Komendantka Hufca ZHP Białystok

hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca