Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

WKPP HSR w Sokółce

24.102014WĘDROWNICZY KURS PIERWSZEJ POMOCY HSR w SOKÓŁCE

Długo wyczekiwana chwila nadeszła… . Oto jest – Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy HSR w Sokółce organizowany prze Harcerski Klub Ratowniczy „Sokółka” pod pieczą Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP.

Kurs odbędzie się w dwa pełne weekendy 14-16 XI 2014 oraz 21-23 XI 2014r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Sokółce.

W kursie mogą wziąć udział wszyscy członkowie ZHP (w przypadku wolnych miejsc możliwy udział osób spoza ZHP), pod warunkiem ukończenia 16 lat w bieżącym roku kalendarzowym oraz opłaconych składek członkowskich.

 Na obecną chwilę maksymalny koszt kursu to 100 zł. Bardzo prawdopodobne jest ograniczenie kwoty wpisowego do 80 zł. Opłata za kurs ostatecznie zostanie ustalona w poniedziałek 27 X 2014r, wpłatę należy uiścić do 31 X 2014 r. Dzień ten jest jednocześnie ostatecznym terminem zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe, więcej szczegółów oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne na stronie wydarzenia na portalu facebook:

https://www.facebook.com/events/1544101095806799

To, co wyróżnia WKPP to fakt, iż najwięcej czasu poświęca się na ćwiczenia praktyczne i udzielanie pomocy w profesjonalnie zainscenizowanych symulacjach, dzięki czemu absolwenci kursu w sposób kompleksowy poznają zasady udzielania pierwszej pomocy i potrafią jej udzielić zarówno w codziennych sytuacjach, jak również stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Zaliczenie kursu daje sprawność mistrzowską Ratownika ZHP. Ponadto odbycie kursu zapewnia zaliczenie jednego z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia przewodnika, jakim jest ukończenie min. 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy.

Serdecznie zachęcamy do zgłoszeń zarówno uczestników, jak i kadrę pomocniczą kursu!

pwd. Bartłomiej Grabowski HO
Szef HKR Sokółka    

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca