Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs na hasła na hufcowe koszulki

28.102014W najbliższym czasie w Białymstoku pojawią się do kupienia hufcowe koszulki dla każdego zucha, harcerza i instruktora... A dziś zachęcamy Was do udziału w konkursie na hasła na hufcowe koszulki! Chcemy abyście wykazali się kreatywnością i po prostu pokazali co Wam się podoba :)

Poniżej regulamin konkursu:

Regulamin konkursu na hasło na hufcową koszulkę

„Wymyśl hasło na koszulkę!”

 1. Organizatorem konkursu jest Hufiec ZHP Białystok.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych pomysłów na hasła do umieszczenia na koszulce hufcowej oraz wzbudzenie poczucia większej tożsamości ze wspólnotą hufca.
 3. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie hasła na koszulkę i zgłoszenie go przez FORMULARZ
 4. Zgłaszane hasła mogą zawierać od 2 do 5 słów, w maksymalnie 3 równych linijkach.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru tylko niektórych haseł.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnej korekty tekstu, koniecznej do dopasowania na koszulkę.
 7. Termin zgłoszeń mija 3 listopada 2014 r. 23:59. Hasła przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 8. Wyboru haseł dokona komisja w składzie: hm. Agata Pietryszyk, phm. Hanna Domurat, phm. Magdalena Kropiwnicka.
 9. Decyzje komisji są ostateczne.
 10. Pomysłodawcy 3 najlepszych haseł otrzymają koszulkę ze swoim hasłem.
 11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do haseł.
 12. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 13. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Hufca ZHP Białystok oraz na profilu Facebook hufca do 9 listopada 2014r.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca