Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Pamiętajmy!

31.102014Spacerując po białostockich cmentarzach pamiętajmy również o harcerzach, instruktorach, tych których znaliśmy i tych, którzy przed laty tworzyli białostockie harcerstwo. 

Niech na harcerskich grobach zapłoną dziesiątki zniczy.

Pamiętajmy!

Druh Zenon Borowski - białostoczanin, 13-letni mały harcerz, który w okresie hitlerowskiej okupacji ratował polskie książki, przeznaczone na niszczenie. Gdy je przenosił, został zatrzymany przez niemiecki patrol i zastrzelony. Zyskał zaszczytne miano "obrońcy polskiej książki", (cmentarz farny)

pwd. Łukasz Czerniecki – instruktor Hufca ZHP Białystok, drużynowy 160 BDSh „Ruczaj”, instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, współpracownik Zespołu Kadry Kształcącej (cmentarz w Starosielcach)

hm. Stanisław Garstka - drużynowy 1 Drużyny w Supraślu (cmentarz w Supraślu)

phm. Jarosław Drozdowski - instruktor harcerski, przyboczny 4 BDH,

hm. Jadwiga i hm. Jani Jędrachowicz - współtwórcy powojennego harcerstwa na terenie białostocczyzny (cmentarz farny)

phm. mgr inż. Stefan Krukowski - członek "Błękitnej Dziewiątki", dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, leśnik,

hm. Zygmunt Kędzia - przedwojenny Namiestnik Zuchowy,

hm. Janina Kaczyńska - oddana harcerstwu i dzieciom przebywającym w szpitalu, nauczycielka, (cmentarz farny)

hm Ryszard Kaczorowski - harcerz białostocki, Prezydent RP na uchodźstwie,

pwd. Łukasz Lewończuk – instruktor Hufca ZHP Białystok, członek 144 BDW (cmentarz w Starosielcach)

Druhna Justyna Moniuszko - białostocka harcerka, zginęła w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem, jako stewardessa, (cmentarz miejski)

hm. Stanisław Moniuszko - Komendant Białostockiej Chorągwi ZHP, harcmistrz, bohater Hufca ZHP Białystok (cmentarz farny, za kaplicą, po lewej stronie)

hm. Radzisław Omilian - nauczyciel, dyrektor SP w 22 w Białymstoku, zastępca Komendanta Białostockiej Chorągwi ZHP,

Druh Wacław Siedlecki - białostocki harcerz, zastrzelony we wrześniu 1939 r. przez niemieckich wartowników podczas gdy pomagał jeńcom - żołnierzom polskim,

hm. Czesław Szyszko - członej chorągwianej komisji rewizyjnej, współtwórca wielu wystaw (cmentarz farny, alejka przy której jest grób Zenka Borowskiego)

hm. Teresa Wołyniec - białostocka nauczycielka, instruktor harcerski, autor utworów poetyckich poświęconych harcerstwu,

hm. Ryszard Woroniecki - Komendant Hufca Białystok, drużynowy "Błękitnej Dziewiątki",

hm. Teresa Zarzecka - z-ca komendanta chorągwi, czl. komisji reizyjnej chorągwi, bardzo aktywnie wspomagała harcerstwo na Białorusi (cmentarz w Starosielcach)

hm. Czesław Zieliński - harcerz łomżyński i biłostocki, żołnierz II Korpusu, nauczyciel, niezmiernie zaangażowany instruktor. 

 

oraz wielu innych harcerzy i instruktorów...

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca