Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konferencja Harcmistrzowska

05.112014Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Białystok przy współpracy z ZKK Chorągwi Białostockiej organizuje Konferencję Harcmistrzowską "Dorośli w organizacji", która odbędzie się 29.11.2014 w Białymstoku.

W czasie konferencji będziemy szukać odpowiedzi na pytania: Jak pracować z dorosłym? Jak motywować ich do dalszego rozwoju? Porozmawiamy o tym, jak pogodzić nasze role społeczne z byciem członkiem ZHP znajdując na to "złoty środek".

Zapraszamy na nią instruktorów w stopniu przewodnika z otwartą próba podharcmistrzowską, podharcmistrzów i oczywiście harcmistrzów :)

Program konferencji
9:00 - 9:45 rejestracja uczestników
10:00 - 11:00 otwarcie konferencji; wystąpienia gości:  "Rola dorosłych w organizacji",  "Godzenie ról społecznych przez instruktorów"
11:00 - 11:30 przerwa kawowa
11:30 - 13:30 praca w grupach (wymiana po godzinie) - grupy wybrane na podstawie ankiety:
1)  IŚR w praktyce
2) stopnie instruktorskie zdobywane przez dorosłych
3) rozwój przez funkcje
4) wsparcie nowych i powracających dorosłych
13:30 - 14:30 obiad
14:45 - 15:30 prezentacja wniosków grup i podsumowanie części oficjalnej konferencji
15:45 - 17:30  gra miejska 
17:30 - 18:00  podsumowanie gry, zakończenie konferencji

Warunki uczestnictwa:
- dodatkowa składka zadaniowa 23 zł – wpłaty na konto Hufca ZHP Białystok 43 1500 1344 1213 4000 7527 0000 z dopiskiem ‘konferencja’ do 25.11. 2014
- wypełnienie ankiety do dnia 23 listopada 2014

W razie pytań prosimy o wysyłanie e-maili na adres kształcenie@bialostocka.zhp.pl

Czuwaj!
ZKK Hufca ZHP Białystok
ZKK ZHP Chorągwi Białostockiej

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca