Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

11 listopada 96. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

05.112014Zapraszamy do wspólnego uczczenia 96. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wszystkie zuchy, harcerzy i instruktorów zapraszamy do udziału w uroczystościach, a także zachęcamy do wywieszenia flagi Polski.

Spotkanie drużyn o godz. 10:30 przy pomniku Piłsudskiego (prosimy o poinformowanie drużyn o zmianie).

Uroczystości rozpoczęte zostaną Mszą Świętą w katedrze, po której nastąpi dalsza część pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na regulaminowe umundurowanie harcerzy, posiadanie harcerskich nakryć głowy, ciemnych okryć wierzchnich oraz ciemnego obuwia.

Schludność naszego harcerskiego wyglądu świadczy o naszej harcerskiej postawie, dlatego też dbajmy o nasz wizerunek. 

Komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca