Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

XIV Festiwal kolęd i pastorałek

12.112014
„To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu wieków,

pod dachem tkliwej kolędy

Bóg rodzi się w człowieku. "

 

19 BGZ „Krasnoludkowy Ród”

 oraz Namiestnictwo Zuchowe „CZUJesz to?”

Zapraszają 

wszystkie gromady zuchowe oraz drużyny harcerskie,

starszoharcerskie i wędrownicze na

XIV FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 

który odbędzie się 6 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 

 w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego

 

w Białymstoku ul. Palmowa 28.

Regulamin festiwalu: 

1)   W Festiwalu Kolęd i Pastorałek mogą rywalizować zespoły oraz soliści.

2)    Wykonawcy muszą zaprezentować dwa utwory - kolędę i pastorałkę.

3)    Nagrody będą przyznawane wykonawcom w dwóch kategoriach: zuchowej i harcerskiej.

4)    Drużyny i gromady chętne do udziału w festiwalu należy zgłaszać do 04 grudnia  2014 r. pod numerem telefonu 696 164 139 lub w sekretariacie szkoły (tel. 856534378).

5)    Wstęp na festiwal jest bezpłatny.

6) Na festiwalu obowiązuje zmiana obuwia!

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca